Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σάς ευχαριστούμε που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα https://kourtis-contract.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») που ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 801271856, η οποία εδρεύει στην οδό Παναγίτσας 28, στην Κηφισιά Αττικής ΤΚ: 14562 (εφεξής: “η Εταιρεία” ή “Κούρτης ΑΕ”, “εμείς”, “μας” ή “εμάς”).
Η χρήση της Ιστοσελίδας και η περιήγησή σας σε αυτήν καθορίζονται και διέπονται από τις διατάξεις και τους όρους που ακολουθούν (οι «Όροι»). Πριν από την χρήση της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνήσει με τις εν λόγω διατάξεις, τους κανόνες, και τις δηλώσεις, δεδομένου ότι η περαιτέρω χρήση της Ιστοσελίδας και η πλοήγησή σας σε αυτήν συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία σας.
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από την χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Κούρτης ΑΕ είναι εμπορική και εισαγωγική ανώνυμη εταιρεία επίπλων και διαθέτει έναν εκθεσιακό χώρο που ασχολείται με τον χώρο του σπιτιού, του γραφείου και της κουζίνας, και έναν εκθεσιακό χώρο αποκλειστικά αφιερωμένο στους μικρούς πρωταγωνιστές της ζωής στο Μαρούσι. Λόγω της πολυετούς εμπειρίας της στον χώρο του επίπλου και της κατασκευής και σε συνεργασία με ξένους οίκους, η Εταιρεία έχει αναπτύξει εξ ίσου δυναμική παρουσία στον εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων, καθώς επίσης και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία είναι υπερήφανη για την δημιουργία του KOURTIS CONTRACT στην Κηφισιά.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Ιστοσελίδα https://kourtis-contract.gr έχει αναπτυχθεί από την Εταιρεία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ίδια την Εταιρεία και τα ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και να δώσει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία αναφορικά σε προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες.
Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας διέπουν την χρήση της Ιστοσελίδας και των εφαρμογών και υπηρεσιών της και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την σύμβαση και τους όρους της, που υπογράφονται από τους πελάτες/συνεργάτες /χρήστες της Ιστοσελίδας με την Εταιρεία σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία και διέπονται από την εκάστοτε σύμβαση. Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρείας μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή από την Εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, οι επισκέπτες/χρήστες πρέπει να ελέγχουν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, προκειμένου να γνωρίζουν την τρέχουσα έκδοση.
Η Ιστοσελίδα απευθύνεται και η χρήση της επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και άτομα άνω των 15 ετών ή/και νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα.
Η Εταιρεία εγγυάται την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων στην Ιστοσελίδα και την ακρίβεια των λεπτομερειών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, όμως, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη της τεχνικού ή τυπογραφικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να έχουν συμβεί εκ παραδρομής ή εξ αιτίας αναστολής της λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”, hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένα από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς.
Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει, αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλους επιζήμιους παράγοντες. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση των Όρων Χρήσης.
Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, της Εταιρείας μη υπέχουσας κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τού επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες/χρήστες, όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή κατά την περιήγησή τους σε αυτήν, τα οποία σχετίζονται με την απόδοση ή την συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την Ιστοσελίδα.
Επί πλέον, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για την αθέμιτη παρεμβολή τρίτου μέρους στα προϊόντα/υπηρεσίες ή/και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Όπου η τρέχουσα Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων ή για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στον επισκέπτη/χρήστη από αυτούς τους ιστοτόπους.
Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική ζημία που απορρέει από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή του περιεχομένου που υπάρχει στην Ιστοσελίδα ή στις υπηρεσίες, ακόμα και αν οι ζημίες ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή αν η Εταιρεία ενημερώθηκε για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Εάν ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για βαρεία αμέλεια σχετικά με την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.
Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού Η/Υ.
Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες κάθε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση κάποιου από τα κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπα ή τις επικοινωνίες/ανακοινώσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφημάτων, πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών και ρυθμίσεων αυτών, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά, ήτοι ενδεικτικά για λόγους ιδίας προσωπικής μη εμπορικής χρήσης ή για να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάθε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας υποχρεούται ακόμα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία της και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτήν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μέσω αυτής. Η χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης της Εταιρείας, για οιανδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά.
Επίσης υποχρεούται κάθε επισκέπτης/χρήστης να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της Ιστοσελίδας στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητώς. Η μη συμμόρφωση κάποιου επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται η Εταιρεία να απαγορεύσει π.χ. την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας ή να διαγράψει, επεξεργαστεί ή μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας.
Οιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλει η Εταιρεία, λόγω παραβάσεως από επισκέπτη/χρήστη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στην Εταιρεία άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

7. ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, ο,τιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της Εταιρείας, εφ’ όσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.
Απαγορεύεται ρητώς οιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της Εταιρείας ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας μέσω αυτής λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω επισκέπτη/χρήστη. Ακόμα, η Ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ο επισκέπτης/χρήστης και η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην εκτέλεση των υποχρεώσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 2016/679 της Ε.Ε. για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων σχετικών νόμων και κανονισμών.
Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και cookies της εταιρείας.
Παρακαλούμε κάντε κλικ στην Πολιτική Απορρήτου μας (σύνδεσμος εδώ), αν θέλετε να μάθετε περισσότερα.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί την συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.
Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών Ελλάδος.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.
Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης όρων. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας, όταν υπάρχει οιαδήποτε αλλαγή στους Όρους. Οιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για συναλλαγές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι έχουν τροποποιηθεί εάν επισκεφθούν εκ νέου την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

11. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Εάν οιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα ή η ακυρωσία δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Αν οι παρόντες Όροι δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενό της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Αλληλογραφία
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΕ»
Παναγίτσας 28,
14562 Κηφισιά Αττικής

Ηλεκτρονική αλληλογραφία
Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την Φόρμα επικοινωνίας στην διεύθυνση της Ιστοσελίδας https://kourtis-contract.gr/site/contact-us/ ή στείλετε e-mail στο info@kourtis-contract.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Κηφισιά Αττικής: +302106250104

Newsletter

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Εγγραφείτε στην λίστα μας και λάβετε πρώτοι ενημέρωση σχετικά με νέες συλλογές και αφίξεις, προσφορές και πολλά άλλα...